เมื่อมีวาสนา ไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกัน

อีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้อ่าน แล้วมองดูตัวเอง

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ” อยู่ที่ “บุญ” ที่เคยร่วมทำกันมา

เมื่อมีวาสนา ไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกัน

เมื่อสิ้นวาสนา… ก็ต้องจากกันไป…รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่

ดังนั้น…..

ในตอนที่เรา…ยังไม่จากกัน เราได้กระทำดีต่อคนที่แวดล้อมเราแล้วหรือยัง…

เพราะเมื่อหมด

“สัญญากรรม” แล้ว…

ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือ

มีอำนาจจนล้นฟ้า

ก็ไม่สามารถเรียกร้อง

กลับคืนมาได้…

และไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติถึงจะได้เจอกันอีก

เรื่องที่ควรลืม ทั้ง 3 เรื่อง

1. ลืม อายุ

2. ลืม เรื่องที่ผ่านมา

3. ลืม เรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่น

4 เรื่องที่ควรมีไว้

1. มีคนที่รักคุณ ด้วยความจริงใจ

2. มีเพื่อนที่รู้ใจ

3. มีงานมีการทำ

4. มีบ้านที่อบอุ่น

5 อย่างที่ต้องเอา (ต้องทำ)

1. ต้องร้อง

2. ต้องเต้น

3. ต้องใช้

4. ต้องหัวเราะ

5. ต้องรักษา สุขภาพ

6 อย่างที่ไม่ควรทำ

1. หิวแล้ว ไม่ยอมทาน

2. หิวน้ำ ไม่ยอมดื่ม

3. ง่วงแล้ว ไม่ยอมนอน

4. เหนื่อยแล้ว ไม่ยอมพัก

5. ไม่สบาย ไม่ยอมรักษา

6. แก่แล้ว ค่อยคิดเสียใจ

ความโกรธ ทำให้หัวใจ

“ทำงานหนัก”

ความรัก ทำให้หัวใจ

“ทำงานดี”

ความดี ทำให้หัวใจนั้น

“พองโต”

เหตุแห่งความรัก

ปุถุชนผู้ยังละกิเลสไม่ได้ เกิดมาก็ย่อมต้องมีความรักทั้งหญิงและชาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุที่ทำให้หญิงชายรู้สึกรักกันไว้ใน สาเกตชาดก พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ดังนี้

“ ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พอเห็นกันเข้าก็เฉย ๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส ”

“ ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกัน ในกาลก่อน ๑ ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑ ”

เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ประการ คือน้ำและเปือกตม ฉะนั้น ”

จึงจะเห็นว่าการที่หญิงชายมารักกัน ชอบกัน และอาจได้อยู่ร่วมกันนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่มีปัจจัยมาจาก ๒ ประการดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุให้รู้ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ ฯลฯ อีกมากมาย

ความโง่ ทำให้หัวใจ

“เสียหาย”

ความแก่ เจ็บ ตายนั้น

เป็นเรื่อง “ธรรมดา”

บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง

1. การได้ เกิดมาเป็นคน

2. การได้ ยลศาสนา

3. การมี กัลยาณมิตร

4. การมี ความสุจริตเป็นนิสัย

5. การมี ใจปราศจากริษยา

6. การมี เวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก

7. การรู้จัก สะกดคำว่า พอ

ชีวิตคน มี 1 หนทางคือ..ทางเดินของตัวเอง..

มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง

1. สุขภาพกาย

2. สุขภาพจิต

ทุกข์ มี 4 ทุกข์

1. มองไม่ทะลุ

2. สละไม่ลง

3. แพ้ไม่เป็น

4. ปล่อยวางไม่ได้

มี 5 คำพูด

1. ยิ่งลำบาก ยิ่งต้องสู้

2. ยิ่งดี ยิ่งถ่อมตน

3. ยิ่งแย่ ยิ่งต้องเชื่อมั่น

4. ยิ่งมี ยิ่งประหยัด

5. ยิ่งหนาวเหน็บ ยิ่งมีน้ำมิตร

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ

สยํ กตานิ ปุญฺญฺานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ.

สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อย ๆ

บุญทั้งหลายที่ตนทำ เอง บุญนั้นจะเป็นมิตรในสัมปรายภพ

(สํ.ส. ๑๕/๕๑)

ยามเราเดือดร้อน ยามเราลำบาก ยามเราขาดแคลน

เราต้องการความช่วยเหลือจากใครคนใดคนหนึ่ง

“เพื่อนแท้” จะคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่เรา

“บุญ” ก็เช่นเดียวกัน เป็น “เพื่อนแท้” เสมอ

บุญเป็นเพื่อนแท้คอยช่วยเหลือตลอดเวลา

บุญคอยสนับสนุนให้เราเจริญรุ่งเรือง

บุญคอยตัดรอนสิ่งไม่ดีให้ตกไป

บุญคอยติดตาม ตามเราตลอด

ติดตามส่งผลแม้ภพเบื้องหน้า

ติดตามอำนวยสุขให้ในทิพยสถาน

ติดตามรักษาทุกภพทุกภูมิที่เราเกิด

เราจึงไม่ควรประมาท สั่งสมบุญให้ต่อเนื่อง

เพราะเราใช้บุญทุกวัน บุญก็ร่อยหรอได้

สร้างบุญเต็มที่ ผลบุญก็จะส่งเต็มที่เช่นกัน

ใครคือเพื่อนแท้ 5 คนที่คุณจะไม่สามารถลืมได้เลยในชีวิต?

ส่งให้กับ 5 คนนั้น แล้วคอยดูสิ่งที่เราจะได้รับกลับมา

เริ่มส่งได้! แค่ 5 คนนะ

.

ขอขอบคุณ : digitalupdatebysura

Load More Related Articles
Load More By sb
Load More In ข้อคิด